Privacy statement | Kipsgeldterug.nl

Zwanenberg Food Group, gevestigd aan Twentepoort Oost 5 7609 RG Almelo, is
verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna
‘AVG’) voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van KIPSGELDTERUG.NL. Zwanenberg
Food Group draagt zorg voor een behoorlijke, rechtmatige en AVG-conforme omgang met jouw
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
privacy@zwanenberg.nl, Twentepoort Oost 5 7609 RG Almelo, +31 88 0546000
Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwanenberg Food Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor zover wij daarvoor een wettelijke
verwerkingsgrondslag en gerechtvaardigd verwerkingsdoeleinde hebben.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Verwerken van persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij hiervoor toestemming hebben verkregen van de ouders of voogd.

We zullen alle redelijke inspanningen doen om te controleren of de ouders of voogd van een
bezoeker die jonger is dan 16 jaar voornoemde toestemming heeft gegeven, maar het is voor ons
niet in alle gevallen mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.”
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zwanenberg.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zwanenberg Food Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Deze drie doelen hebben als verwerkingsgrondslag de noodzakelijkheid voor de
uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Zwanenberg Food Group.

Tevens kunnen de gegevens verwerkt worden voor de onderstaande doelen. Voor deze doelen
worden gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Zwanenberg Food Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan door het schonen van de
cookies in jouw browser. Of via de afmeldknop onder iedere nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwanenberg Food Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Zwanenberg Food Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zwanenberg Food Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een langere wettelijke
bewaartermijn geld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwanenberg Food Group verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In dit verband worden persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekt:
1. Ten aanzien van het verwerken van acties door fulfilment party “Brandbuilders,
Rijssensestraat 8, 7642 CX Wierden”
2. Ten aanzien van het doorgeven van de Google Analytics* aan Google
*)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op
uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen
anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwanenberg Food Group gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. De website blijft functioneren ondanks je afmelding. Zie
onderstaand voorbeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om Zwanenberg Food Group te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te
beperken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bovendien wijzen wij je graag uitdrukkelijk op jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Zwanenberg Food Group, voor zover de
persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken sturen naar privacy@zwanenberg.nl.

Wij kunnen vragen om aanvullende informatie om jouw identiteit vast te stellen, wanneer je een
verzoek tot ons richt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Zwanenberg Food Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwanenberg Food Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via
privacy@zwanenberg.nl.